Official Website of the Municipality of Bulakan

Government


 

 

 

“Kaming mga Kawani ng Tanggapan Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad ay taimtim na nanunumpa na aming gagampanan ng buomg husay at katapatan ang lahat ng tungkuling itinalaga sa amin.

 

Aming paglilingkuran ang sinumang lumapit sa aming tanggapan. Kami ay tatalima at magtataguyod ng mga panuntunan alituntunin na kinakailangan at palagi naming isasaalang-alang ang mga pamamaraan at hakbanging makakatulong upang mapaunlad at mapabilis ang mga serbisyo sa aming ahensya at kapwa.

 

 

Na kusa naming babalikatin ng wagas at tapat ang pananagutang ito.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma. Victoria Morelos

 

Municipal Social Welfare and Development Officer