Official Website of the Municipality of Bulakan

Government


mission

MISYON (Mission)

Ang Pamahalaang Bayan ng Bulakan ay naghahangad na mapa-unlad ang pamayanan sa pamamagitan ng:

  • Pagbibigay ng edukasyon na may kalidad at pagpapahalaga sa Kasaysayan at Kultura.
  • Pangangalaga ng kapaligiran at likas na yaman.
  • Paghikayat sa mga kalalakihan at kababaihan upang aktibong makilahok sa mga programa ng Pamahalaang Bayan.
  • Pagsusulong ng mga programa ukol sa Pangkabuhayan, Kagalingan, Kalusugan, Katahimikan, Kapayapaan. at Pamamahala sa pagbabawas ng peligro ng kalamidad.
  • Pagbibigay ng tamang  kaalaman sa kahandaan sa panahon ng panganib at kalamidad.
  • Pagtataguyod ng mahusay na pamamahala para sa kapakinabangan ng mga mamamayan.

BISYON (Vision)

 

Ang Bayan ng Bulakan ay Sentro ng kasaysayan at kultura sa lalawigan ng Bulacan na may mamamayang nananalig sa Diyos; may malusog na pangangatawan at isipan; nananahan sa  malinis, tahimik at ligtas na kapaligiran at maunlad na pamayanan; handa sa panahon ng panganib at kalamidad; nagpapahalaga sa edukasyon, karapatan ng kababaihan at kalalakihan, na ginagabayan ng mga namumuno na may dedikasyon at paninindigan.

 

vision
mayors-picture

Mayor’s Corner

 

Greetings from the historic town of Bulakan, Bulacan — the land of heroes, poets and beautiful lasses! Welcome to our official website!

 

This website will ensure that our people have easy access to vital services and relevant information. We invite you visit us regularly to keep you updated on the programs and services of our Municipal Government. You are likewise encouraged to send feedback and suggestions through this site and our social networking accounts such as the Patrick Meneses fan page on Facebook and Bayan ng Bulakan on Twitter, to improve our performance.

 

It is our wish that this will serve as a useful, reliable and powerful tool in helping us achieve our goal of delivering true service to Bulakenyos all over the world as encapsulated in our slogan “Paglilingkuran ang Mamamayan”.

 

Thank you for visiting our website.